Nezapomeňte.cz

Výstava prací z "Když odjely tanky..."

Výstava prací z
V únoru připravil pro žáky druhého stupně základních škol portál Nezapomeňte.cz výtvarnou soutěž na téma odchodu sovětských vojsk z naší země. V červnu jsme vyhlásili výherce a rozdělili ceny. Teď už výstava těch nejlepších prací putuje po zúčastněných školách.

 

V den 20. výročí podpisu smlouvy o odchodu sovětských vojsk, která od roku 1968 „dočasně“ setrvávala na území tehdejšího Československa, vyhlašuje portál Nezapomeňte.cz fotosoutěž na téma pobytu a odchodu sovětských vojáků v naší zemi. Hlavním cílem je shromáždit ucelenou sbírku snímků, které zachycují nejen odsun vojáků ale také osud míst, kde pobývali, a vytvořit tak další materiál přibližující jednu z kapitol československých moderních dějin. Ač výhru hodnotných cen nepovažují organizátoři za hlavní motivaci k účasti v soutěži, rozhodli se snímky, pro které bude hlasovat nejvíce návštěvníků Nezapomeňte.cz, odměnit. 

 

 

V listopadu 1968 opustila Československo kromě sovětských všechna vojska Varšavské smlouvy, která v srpnu téhož roku začala okupaci Československa. Na „návštěvě“ na 33 místech naší republiky tak zůstalo 150 000 osob, převážně ruských vojáků. Předali jsme jim do užívání celé vojenské prostory (např. Milovice, Ralsko, Libavá), kasárna i některé civilní objekty. Současný stav těchto zařízení je různý, většinou však neutěšený. Revitalizace bude trvat mnoho dalších let.

 

 

Do soutěže můžete poslat snímky zachycující minulost i současnost. Není důležité, zda přibližují tehdejší život sovětských vojáků a jejich rodin, výstavbu a změny životního prostředí v místech, kde žili, nebo jejich odsun v letech 1990 - 1991. Zajímá nás i dopad těchto událostí na starousedlíky a celý region s přesahem do dnešní doby. „O pobytu sovětských vojsk na území Československa se příliš nemluví, mladí lidé, kteří nebydlí v blízkosti postižených míst o této části komunistické minulosti vědí ještě méně než o událostech roku 1989 a sametové revoluci. U příležitosti zahájení soutěže zveřejňujeme na Nezapomeňte.cz dvě poměrně rozsáhlé fotogalerie, různé informace k odsunu, připravujeme rozhovor s Michaelem Kocábem 

 

 

a pravděpodobně uspořádáme tématickou výstavu fotografií“, říká k soutěži „Sbohem a šáteček, Vorobjove“ Kateřina Riley, ředitelka obecně prospěšné společnosti OPONA. 

 

 

Fotografie mohou soutěžící buď uploadovat přímo na portál nezapomeňte.cz nebo je zaslat na emailovou adresu nezapomente@nezapomente.cz. „Máme zkušenost, že někteří lidé nemají snímky v digitální podobě. Proto jim nabízíme možnost obrátit se na nás, abychom jim s digitalizací pomohli. Stačí napsat email či zavolat“, přibližuje Jana Kubátová, hlavní redaktorka portálu, a doplňuje:  „Jakmile bude snímek nahrán na Nezapomeňte.cz, mohou pro něj ostatní návštěvníci hlasovat. Každému snímku mohou dát jeden hlas.“

 

 

Kdo byl Vorobjov? Eduard Vorobjov byl tehdejší velitel generál sovětských jednotek pobývajících na našem území a oficiálně poslední voják, který 27. června 1991 opustil naši zemi. 

 

 

Soutěž začíná 26. února, poslední snímky budou do soutěže přijímány 21. června. Ceny pro výherce vyhlásí pořadatel OPONA, o.p.s. do konce března. Výsledky soutěže včetně zvláštní ceny od poroty budou vyhlášeny v den, který je oficiální považován za poslední den pobytu sovětských vojáků v naší zemi tj. 27. června. 

 

 

Kontaktní údaje pro soutěžící:

 

 

e-mail: nezapomente@nezapomente.cz

 

 

gsm: +420 776 764 285

 

 

OPONA resp. interaktivní webový portál NEZAPOMEŇTE.CZ ve spolupráci s portálem Moderní-dějiny.cz vyhlásily výtvarnou soutěž KDYŽ ODJEDLY TANKY... s cílem upozornit starší žáky základních škol na pro ně nepředstavitelnou součást každodenního života v totalitním režimu – soužití s deseti tisíci nezvanými vojáky, kteří si násilnou cestou zabrali pro svou potřebu cizí území, uzavřeli je veřejnosti a nashromáždili tam tehdy neznámé množství zbraní a vojenské techniky.


Kantoři, kteří se se svými žáky rozhodli soutěže zúčastnit, dostali od organizátorů tzv. manuál soutěže a text příběhu fiktivní dívky, které v roce 1968 byly čtyři roky. Sovětští vojáci přijeli do jejich města na začátku okupace a zůstali tam až do roku 1990. Dívka vypráví, jak vojáci přijeli do jejich města, jaký k nim měla vztah ona a její rodina i jaké to bylo, když odjížděli, a jaký k nim má vztah dnes. Děti vyprávění dívky výtvarně ztvárnili. Každá třída vybrala tři a více nejzdařilejších díla. Ty postoupili do hlasování na Nezapomeňte.cz.

 

Od 1. října můžete výstavu shlédnout v základní škole Štěfánikova v Hradci Králové. Odtud poputuje také do Klášterce na Ohří, Neratovic a Prahy.

 

Podrobnosti hledejte na www.nezapomente.cz.

Interaktivní webový portál o životě v komunistickém Československu, který slouží nejen široké veřejnosti, ale také institucím a organizacím.
 

Partneři

 

nadace charty 77

 

ČTK fotobanka

 

fotoSkoda

 

ceska_televize