Nezapomeňte.cz

Totalitní léta rok za rokem

Totalitní léta rok za rokem
Navštivte středoevropské státy v době, kdy svět dělil Evropu jen na východní a západní. Ojedinělý přehled dějin střední Evropy na Nezapomeňte.cz

 

U příležitosti 42. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zveřejní v pátek 20. srpna webový portál Nezapomeňte.cz originální srovnávací přehled zásadních historických událostí totalitní minulosti Československa, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky. Přehled Totalitní léta rok za rokem shrnuje společné projevy totalitních systémů, které ve zmíněných státech ovládaly společnost, a způsob jakým se s nimi konfrontovali občané jednotlivých zemí. Vedle politických událostí popisuje i všední život, umění, literaturu nebo pionýr, spartakiády, příběh Rubikovy kostky nebo německou mánii po Beatles a Rolling Stones.

 

Zatímco od roku 1969 byl 21. srpen dnem, kdy měly bezpečnostní složky komunistického Československa oči na stopkách, zda se někdo z „neuvědomělých“ soudruhů nesnaží upozornit na  události tohoto dne v roce 1968, od sametové revoluce si tento den hojně připomínáme. Na pietních místech se kladou věnce, média píší články a zjišťují, jak jsou na tom se znalostmi o událostech 21. 8. 1968 mladé generace. Viníkem je Sovětský svaz. O účasti ostatních států Varšavské smlouvy na okupaci Československa se většinou nehovoří. Totalitní léta rok za rokem toto bílé místo vyplňují a nejen to.


Přehled nejdůležitějších událostí let 1944 až 1990 shrnuje důležité okamžiky v dějinách jednotlivých států stejně jako fenomény typické pro daný stát či období způsobem srozumitelným a poutavým pro čtenáře každého věku. Je rozdělen do období a v nich potom do jednotlivých let. V každém z nich jsou pak zvlášť uvedeny události v Československu, Polsku, Maďarsku a „východním“ Německu. Přehled je tak dobrým  východiskem pro další studium dějin střední Evropy, regionu, jehož identita byla ve zmiňovaném období potlačena rozdělením kontinentu na „východ“ a „západ“.
Portál Nezapomeňte.cz se dosud zabýval zejména životem v komunistickém Československu. S Totalitními léty rok za rokem dostává nový „středoevropský“ rozměr. Poutavým způsobem podává informace o poválečných událostech, které vedly k rozdělení Evropy a nástupu totalitních režimů. Popisuje vývoj událostí, období uvolňování režimu i jeho posilování, vývoj disentu a protirežimních občanských iniciativ stejně jako každodenní život. Umožňuje pochopit moderní dějiny Československa, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky v širších souvislostech a díky tomu jim lépe porozumět. Stejně jako u všech informací zveřejněných na Nezapomeňte.cz jsou více než vítány komentáře a příspěvky veřejnosti v obrazové i textové podobě. 

Interaktivní webový portál o životě v komunistickém Československu, který slouží nejen široké veřejnosti, ale také institucím a organizacím.
 

Partneři

 

nadace charty 77

 

ČTK fotobanka

 

fotoSkoda

 

ceska_televize