Cirkus totality

O projektu

 

Multižánrový projekt Cirkus totality tvoří

 

 

- venkovní expozice Kalendárium totality,


- autorský divadelní projekt OSOBNÍ ANAMNÉZA  V roce 1989 mi bylo pět let… jako by se to zastavilo o moji kůži,


- model k realizaci připraveného výstavně – zážitkového areálu Trenažéru totality,


- publikace Věčné časy,


- metodické listy a zásobník témat a materiálů k výuce a diskusím se studenty.

 

 

 

Multižánrový projekt Cirkus totality je určen široké veřejnosti, jak pamětníkům totalitního Československa tak první „svobodné generaci“ narozené po listopadu 1989. Všechny projekty Cirkusu totality se snaží na pozadí těch „velkých“ dějin vyzdvihnout „malé“ osobní příběhy. Chceme vstřícností našich projektů vzbudit všeobecný zájem o životě v totalitní době. O naší totalitní historii se dosud systematicky neučí a dnešní nejmladší generace, narozená po převratu, tak o totalitě ví žalostně málo. Víme, že největší tíhu totality nesou generace dnešních padesátníků a výše. S tímto břemenem bohužel většinou neumí nijak naložit nebo prostě nijak nenakládá. Často se za svá selhání v totalitě stydí a snaží se je vytěsnit. Právě na jejich dětech je, aby se svých rodičů začaly ptát. Jak žili za totality, proč se často zachovávali v rozporu se svým přesvědčením, jaké je k tomu vedly důvody a příčiny. Nejde o to, aby se rodiče obhajovali, ale aby vysvětlili okolnosti svého jednání a děti jim lépe porozuměly.

 

Cirkus totality v průběhu roku 2009 navštívil: Prahu (23. 4. - 3. 5., výstava Kalendária prodloužena až do konce května), Plzeň (27. 5. - 1. 6., program rozšířen výstavou Revoluční plakáty a promítáním trezorových filmů), Most (4.-20. 11.).

 

Kalendárium totality


kalendarium_totalityExteriérová volně přístupná putovní výstava nabízí na ploše stylizované autobusové zastávky srovnávací přehled zásadních dějinných zlomů poválečné totalitní minulosti ve čtyřech středoevropských státech – v Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické republice – zachvácených komunistickou totalitou.

Umístění nejdůležitějších událostí na jedinou časovou osu umožňuje návštěvníkům uvědomit si společné projevy totalitních systémů, které v jednotlivých státech ovládaly společnost, a způsob jakým se s nimi konfrontovali občané jednotlivých zemí.

 

Více informací

 

 

 

 

OSOBNÍ ANAMNÉZA
V roce 1989 mi bylo pět let… jako by se to zastavilo o moji kůži


osobni_anamnezaO době, ve které žili jejich rodiče, vědí jen zprostředkovaně. Přesto se k nim nálada minulého režimu dostává a to právě především díky rodičům a prarodičům. Za pomoci metod orální historie, vlastních vzpomínek a půlročního hledání se inscenátoři a herci pokouší podívat pod různými úhly pohledů na nedávnou totalitní minulost a to zcela nejednoznačně a velice otevřeně. Nejde jim o nalezení pravdy o současném stavu společnosti nebo o jednotný generační názor na dobu minulou, protože jejich setkání s minulostí nemá povahu konfliktu, ale překvapení. A to se stalo zdrojem jejich tázání. Pokud chceme hledat vlastní identitu, nevyhneme se tomuto střetu s minulostí a s ní spojenými otázkami.

 

 

Koncept a režie: Petra Tejnorová

 

Hrají: Maja Danadová /SK/, Daria Iwan /PL/, Veduna Štíchová /CZ/, Ondřej Bauer /CZ/, Jakub Gottwald /CZ/, Václav Jelínek /CZ/, Petr Vančura /CZ/

 

Domácí scénou inscenace je Experimentální prostor Roxy/NoD.

 

Více informací

 

 

 

Model Trenažéru totality


model_trenazeru_totalityTrenažér totality je v současné době největším plánovaným projektem obecně prospěšné společnosti Opona. V současné době je připravena studie této rozsáhlé interaktivní expozice a organizace hledá finanční partnery. Trenažér totality je koncipován historiky, pedagogy a umělci tak, aby návštěvníkům umožnil poznat a „prožít na vlastní kůži“ specifika jednotlivých životních etap člověka žijícího v různých fázích totality v Československu mezi lety 1944 – 1990.
Z modelu spektakulárního Trenažéru totality lze pochopit princip, jak se v chystaném projektu návštěvník může stát virtuální osobou, kterou na prahu dospělosti zastihne politický převrat v roce 1948 a stane se součástí společnosti totalitního Československa. Trenažér bude mít tři základní části a návštěvník tak bude moci prožít rozdílnou atmosféru života v 50. a 60. letech a v beznadějném období normalizace ukončeném pádem železné opony. V každém období dostane návštěvník možnost reagovat na skutečné události, rozhodovat se za svou virtuální postavu a své reakce si ihned srovnat se skutečnými příběhy a osudy v totalitě žijících lidí, kteří se zachovali podobně.

 

Více informací

 

 

 

Věčné časy


vecne_casy

Publikace Věčné časy, vyšla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 28. 4. 2009 v Edici Respekt. Publikace nabízí trojí způsob připomenutí totalitní každodennosti. První část přináší zpovědní reflexe osobností různých generací a osudů: Václava Havla, Jiřiny Šiklové, Karla Hvížďaly, Jana Rumla a Martina C. Putny.
Další části, jejichž autorem je historik Kamil Činátl, se pokouší zachytit vzájemné prolínání velkých dějin s každodenností totality. Československé totalitní roky jsou koláží politických, společenských a kulturních událostí, postavené vedle sebe tak, jak se absurdně potkávaly v letech 1945 až 1989. Názvosloví totality představuje slovníček pojmů, typických pro všední den života v komunismu. Součástí publikace je též soupis důležitých domácích a zahraničních institucí, které se totalitou zabývají. Publikaci doprovází široký výběr dobových fotografií a vyobrazení každodenních reálií totality.

 

 

 

 

 

Metodické listy

Pomoci pedagogům ve výuce o české totalitní historii má další projekt Cirkusu totality – Metodické listy a zásobník témat a materiálů k výuce a diskusím se studenty. Na metodice pro pedagogy základních a středních spolupracovalo občanské sdružení Gemini pod vedením Filipa Hotového a Niny Rutové.

Novinky v projektu

Kalendárium totality znovu v Praze

16. listopadu se pro velký úspěch v Praze znovu objeví velká exteriérová výstava Kalendárium totality. U domu Jana Wericha na Kampě bude ke shlédnutí a p...

Více zde >>

Cirkus totality navštíví Most

Ve dnech 4. až 13. listopadu navštíví severočeské město Most projekt Cirkus totality, doprovodný program bude pokračovat až do 20. listopadu

Více zde >>

17. listopadu 2009: Kalendárium totality opět v Praze

Kalendárium totality se Praze představila na jaře letošního roku. Výstava měla trvat dva týdny, ale pro obrovský zájem veřejnoti byla prodloužena a Praž...

Více zde >>

Partneři

Evropa pro občany

 

czech_cole

 

      Ambasada USA

 

 

predsednictvi

 

 

    MZV

 

aktualne.cz

 

 

Týden 

 

CRo