Lucerna proti rasismu

Výstava VEDEM - cesta terezínských kluků pokračuje

Výstava VEDEM - cesta terezínských kluků pokračuje
Od pátku 7.12. můžete v Židovském muzeu navštívit unikátní výstavu o časopisu Vedem z terezínského ghetta.

 

 

 

Ve čtvrtek 6. 12. bude bude v Oddělení vzdělávání a kultury Židovského muzea v Praze zahájena jedinečná výstava, která přibližuje život dětí v ghettu Terezín a to, jak jejich tvorba ovlivňuje dnešní generaci.  

V drsných podmínkách terezínského ghetta vznikl 11. prosince 1942 unikátní pedagogický experiment. Na chlapeckém Domově 1 byla ustavena dětská samospráva, chlapci pojmenovaná Republika Škid. Kluci ve věku 14 -16 let vytvořili vlastní znak, hymnu a začali se aktivně podílet na organizaci svého života v ghettu. Z iniciativy tehdy čtrnáctiletého Petra Ginze začali také tajně vydávat časopis Vedem, který vycházel každý pátek necelé dva roky. Z jeho stránek, které se na konci války podařilo téměř zázrakem zachránit, dodnes velmi působivě zaznívají nejen názory, radosti a obavy mladých lidí, ale i jejich popisy života a fungování ghetta, básně a povídky plné hledání smyslu tehdejších událostí i vlastního života.


Životní osudy, tvorba i poselství chlapců z terezínské Republiky Škid oslovují na celém světě další a další lidi všech generací. Patří k nim i studenti a učitelé z Gymnázia Přírodní škola, kteří v rámci školního projektu Vedem 2010 uspořádali v uplynulém školním roce pro žáky základních a středních škol soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“. Více než pět desítek soutěžících tuto pomyslnou štafetu úspěšně převzalo. Seznámili se s životem a tvorbou židovských dětí za protektorátu a po vzoru časopisu Vedem vytvořili vlastní časopisy, které obsahují i původní rubriky terezínských novinářů  (aktualizované pro dnešní dobu).

 

Výstava představuje samotný časopis a výsledky více než dvouleté dokumentační, výzkumné a tvůrčí práce. Úvod výstavy přibližuje terezínské ghetto a organizaci života chlapců v dětských domovech. Další část se věnuje podobě a vývoji samosprávy na Domově 1 se všemi úspěchy a těžkostmi. Zmiňuje i inspiraci obdobným pedagogickým projektem v porevolučním Petrohradě. Následuje podrobné představení časopisu Vedem, jeho jednotlivých rubrik a nejzajímavějších článků. Uveřejněny jsou zde také články, které zatím nebyly veřejně publikovány. Zabývá se také osudem časopisu po válce. Závěrečná část je věnována tvorbě dnešních mladých lidí, která je texty ve Vedem taktéž inspirována, především jejich časopisům vzniklým v rámci soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“.


Na vernisáži výstavy, která je z kapacitních důvodů určena pouze pro zvané, zazní několik zhudebněných původních básní, bude příležitost k setkání s příznivci Vedem všech věkových kategorií. Přes videohovor se setkáme i s Jiřím Brady, jedním z posledních Škidovců.  

 

Výstava je součástí projektu Lucerna proti rasismu - Poslední let Petra Ginze, který byl zahájen již na jaře letošního roku. Projekt prostřednictvím historických faktů upozorňuje na nebezpečí v současnosti rostoucího rasismu a xenofobie a zaměřuje se zejména na děti ve věku 14 - 16 let. Na projektu spolupracují studenti a učitelé Gymnázia Přírodní škola, o. p. s., Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP a Památník Terezín. Finančně tuto část projektu podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

VEDEM - Cesta terezínských kluků stále pokračuje


Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP
Maiselova 15, 3. patro


od 7. prosince 2012 do 25. ledna 2012
pondělí – čtvrtek    10:00 – 15:00 hodin
pátek            10:00 – 12:00 hodin


Kontakt:
education@jewishmuseum.cz
tel: 222 749 350

Projekt inspirující se ve filmu Poslední let Petra Ginze. Připomíná, kam na začátku 20. století vedly předsudky společnosti a hledání viníků za hospodářskou krizi. Odráží ale i současný problém xenofobie v české společnosti.
 

Partneři