Poslední let Petra Ginze

O Petru Ginzovi a filmu

 

Petr Ginz
1928 - 1944

Petr Ginz se narodil v roce 1928 v Praze. Jeho matka nepocházela ze židovského prostředí a přistěhovala se do Prahy do židovské rodiny svého muže. Petr chodil do židovské základní školy v Jáchymově ulici. V té době se zamiloval do knih, zvláště do románů Julia Vernea. Později začal psát vlastní povídky a román, které také sám ilustroval.

24. října 1942 byl zařazen do transportu a protože dosáhl věku 14 let, odjel sám do Terezína. Spolu s dalšími chlapci byl umístěn na blok L 417 (bývalá terezínská škola) a krátce po příjezdu začal s ostatními vydávat časopis Vedem, v němž mohl uplatnit své mimořádné nadání a fantazii. Do časopisu, který redigoval, psal články, básně, úvodník a maloval ilustrace. Za články od dalších přispěvatelů platil často potravinami, které mu jeho rodina posílala v balíčcích. Každý den si psal také deník. Před svým odjezdem do Osvětimi jej předal své sestře Evě, která byla o dva roky mladší a přišla do Terezína až v roce 1944 a dočkala se osvobození. Zachovala se také velká část časopisů z let 1942 - 1944, stejně jako některé jeho kresby. 28. září 1944 byl transportován do Osvětimi, kde zemřel.


Film Poslední let Petra Ginze pochází z dílny dvou amerických režisérů Sandry Dickson z Wake Forrest University a Churchilla Roberts z University of Florida. Financování filmu se ujala WFU ze Severní Karolíny a několik soukromých sponzorů. Život a dílo Petra Ginze oslovily lidstvo na celém světě po výbuchu raketoplánu Columbia, protože v něm letící izraelský astronaut Ilan Ramon s sebou do vesmíru vezl obrázek P. Ginze s názvem měsíční krajina. Zájem o předměty, které měly astronauti s sebou na palubě raketoplánu, vedl k objevení životního příběhu P. Ginze širokou veřejností. Obrázek, který měl I. Ramon u sebe v momentě exploze, pocházel z archívu izraelského památníku obětem holocaustu Jad Vašem. V den letu raketoplánu, 1.2.2003, by Petru Ginzovi bylo 75 let. Film vznikal v USA, ČR a v Izraeli. Jedná se o velmi zajímavý a významný projekt, který nevšedním způsobem ukazuje vítězství lidskosti nad hrůzami holocaustu.


Autoři se ve filmu věnují Ginzovu životu, jeho rodinným vazbám a uměleckým počátkům. Všímají si jeho díla z doby před nástupem do transportu do terezínského ghetta, kdy je rovněž často zmíněna Petrem milovaná Praha,. Ukazují dochované deníky a výtvarná díla, mluví s lidmi kteří jej znali a také s jeho sestrou, s níž byl nějakou dobu v Terezíně. Petr Ginz byl jediný z rodiny Ginzových, který 2. světovou válku nepřežil, jeho sestra Chava Pressburger se po válce s rodiči vystěhovala do Izraele, kde je malířkou; před několika lety také vydala Deník mého bratra, do té doby nepublikované zápisky P. Ginze z let 1941-1942 s předmluvou Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze.

 

Oficiální stránky filmu www.petrginz.com.

 

Velkou část originálních prací Petra Ginze vlastní památník Yad Vashem. Další část jeho sestra Chava Pressburger. V rámci jarního projektu se pokusíme ukázat jeho originální práce české veřejnosti.

Novinky v projektu

Upozornění pro zvané

Upozornění pro zvané na projekci dokumentu Poslední let Petra Ginze.

Více zde >>

Partneři