TÝDEN SVOBODY 2011

Program

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 20. 6. 2011

 

 

Růžový tank č. 23

připlouvá ke Střeleckému ostrovu.

Tank č. 23, dar od rudoarmějců,byl dlouhá léta symbolem osvobození Prahy od nacistické okupace. Podle tehdejší oficiální verze to byl první tank, který neohroženě vjel do Prahy, bez újmy bojoval až do úplného konce a zasloužil si tak čestné místo na Náměstí sovětských tankistů (dnes Náměstí Kinských). Ve skutečnosti tomu však bylo trochu jinak. Onen první tank byl v bojích natolik zničen, že z něj zůstala jen hromada šrotu, která podle sovětských generálů nebyla dostatečně reprezentativní a věnovali našemu lidu tank novější, větší, zcela jiného typu a bojové síly. Na podstavec byl umístěn tak, že hlavní děla mířil na západ, k nebezpečným imperialistům.
Okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, následné "dočasné" umístění sovětských vojsk na mnoha místech Československa a utužení propagandy změnilo pohled lidí na tento pomník. Stalo se symbolem okupace.
V noci z 27. na 28. dubna 1991, tedy těsně před odchodem posledních sovětských vojsk, přemaloval umělec David Černý s několika přáteli celý tank na růžovo, což vzbudilo bouřlivé diskuze. Pro někoho to bylo symbolické vyjádření toho, že už nechceme žádnou okupaci, ani nacistickou, ani sovětskou, ani žádnou jinou. Pro jiné to byl vandalský čin nevděčnosti vůči osvoboditelům. Tento názor byl však brzy vyvrácen a tanku byl odňat statut národní památky. Novým domovem tanku se stalo Vojenské muzeum v Lešanech.

 

Na vlnách Vltavy se bude houpat do 1. července. Připravujeme ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

 

 

---

úterý 21. 6. 2011

 

Zahájení výstavy SKUTEČNÉ BĚLORUSKO

Mlýnská kavárna, do 20. července 2011

Výstava představuje několik běloruských osobností, které se odmítají smířit s Lukašenkovým režimem.

Malá ochutnávka z výstavy:
Nasta Palažanka/ Наста Палажанка

Nedávno oslavila osmnácté narozeniny. Přesto už v květnu 2007, coby žákyně desáté třídy, dostala od soudce Ruslana Aniskeviče formální důtku. Byla jedinou dívkou, navíc neplnoletou, mezi pěti aktivisty stíhanými za členství a působení v neregistrované organizaci Malady front (Mladá fronta).

...

Nasta vypráví, že i když proti ní bylo zahájeno trestní stíhání, nechtěla všeho nechat a zabývat se jen vlastním životem. Naopak. Tehdy pochopila, že pro ni není cesty zpět. „Právě tehdy jsem víc než kdy jindy pocítila, co znamená lidská solidarita, podpora blízkých a přátel,“ říká.

Zhruba měsíc před ukončením studia začali Nastu nutit k „dobrovolnému“ odchodu ze školy. „Do školy přicházeli příslušníci KGB a informovali ředitele o mé činnosti. „Asi na něj tlačili, aby mě ze školy vyloučil,“ dodává. Nakonec, na rozdíl od Ivana Šyly, ji však dostudovat nechali.

V srpnu 2007, během akce solidarity u kostela svatého Josefa, kopl jeden z příslušníků speciální policejní jednotky Nastu do zad. Dívka byla na seznamech osob se zákazem vycestovat do zahraničí. Kromě toho byl na Nastu vyvíjen i psychologický nátlak. Dívce volali různí lidé a zajímali se, jaké nabízí intimní služby. Nasta pak zjistila, že její osobní údaje a telefonní číslo někdo zveřejnil na stránkách běloruského erotického serveru. ...


Přijďte se seznámit i s dalšími!

 

 

---

čtvrtek 23. 6. 2011 - sobota 25. 6. 2011

 

UNITED ISLANDS festival

 

doporučujeme:

24.6. A-N-G featuring dj Besho (Afganistán) - Střelecký ostrov
24.6. RUSSKAJA (Rakousko / Rusko) - Střelecký ostrov
25.6. !DELA DAP featuring Gipsy.cz (Rakousko / Česko) - Střelecký ostrov
25.6. PORNO PARA RICARDO (Kuba) - Střelecký ostrov

 

 

 

---

pondělí 27. 6. 2011

 

"EVROPA SJEDNOCENÁ A SVOBODNÁ? Dvě desetiletí od konce Varšavské smlouvy"

Dvoudenní mezinárodní konference, Černínský palác

Akt rozpuštění Varšavské smlouvy se před dvaceti lety odehrával v Černínském paláci. Tradiční sídlo české diplomacie nyní uvítá některé z hlavních aktérů z obou stran bývalé železné opony, kteří se na přijetí tohoto historického rozhodnutí podíleli. Pozvání přijali spolu s bývalým prezidentem Václavem Havlem také Vaira Vīķe-Freiberga, presidentka Lotyšska (1999 – 2007), Hans-Dietrich Genscher, vicekancléř a ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo (1974 – 1992), Alexander Bessměrtnych, ministr zahraničních věcí SSSR (1991), Géza Jeszenszky, ministr zahraničních věcí Maďarska (1990 - 1994), Władysław Bartoszewski, ministr zahraničních věcí Polska (1995, 2000 - 2001), Malcolm Rifkind, ministr obrany (1992 – 1995) a ministr zahraničních věcí Velké Británie (1995 – 1997), Jean-Pierre Chevènement, ministr obrany Francie (1988 - 1991), František Mikloško, předseda Slovenské národní rady (1990 - 1992), Mirosław Jasiński, zakladatel Polsko – Československé Solidarity, generál Vladimír Lobov z Ruska, velitel Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy (1989 – 1991), generál Svetozár Naďovič ze Slovenska a mnozí další významní hosté.

Cílem konference je posoudit připomínanou zásadní změnu evropské bezpečností architektury jako impuls, jehož působení přetrvává do dnešních dnů. První den konference se zaměří na zahraničně-politickou analýzu vývoje transatlantické a euroasijské bezpečnostní spolupráce v posledních dvaceti letech a také její směřování do budoucna. Zabývat se bude především dalším rozšiřováním NATO a vztahy členských zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie s Ruskem. Druhý den konference bude věnován historickému ohlédnutí za událostmi, které zrušení Varšavské smlouvy předcházely, a dále pobytem a odsunem sovětských vojsk.

Bližší informace o konferenci nabídnou webové portály mzv.cz a czech.cz. Konferenci bude možné sledovat živě i ze záznamu na adrese www.mzv.cz/wpc.video. Program konference bude průběžně aktualizován na adrese www.mzv.cz/wpc.

 

Připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem obrany ČR a Vojenským historickým ústavem.

 

 

BRATRSKÉ OBJETÍ?

Vernisáž výstavy, pro veřejnost otevřeno 28. 6. - 31. 8. 2011, Valdštejnská zahrada (Potrvá do 31.8.2011).

 

Po dlouhých třicetšest let existovala Varšavská smlouva, vojenský pakt Sovětského svazu a jeho satelitů. Jeho jedinou vojenskou akcí bylo potlačení pokusu o svobodnější život v Československu v srpnu 1968. Praha se tehdy stala dějištěm násilí, vydávaného za bratrskou pomoc proti kontrarevoluci. Sovětští vojáci okupovali Československo dalších dlouhých dvacettři let. Po pádu komunistických režimů ve východní Evropě představitelé nových demokratických států rozhodli 1. července 1991 právě v Praze o rozpuštění Varšavské smlouvy a završili tak proces rozpadu "východního" bloku.
Výstava "BRATRSKÉ OBJETÍ?" přibližuje základní mezníky budování Varšavské smlouvy, její válečné plány, vstup armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968 a následný pobyt sovětských vojsk v zemi. Autoři textové části Ivo Pejčoch a Prokop Tomek se zároveň snaží ukázat i historické slouvislosti pádu železné opony a následného rozpadu struktur sovětského bloku.
Další část výstavy, připravená Karlem Cudlínem a Vojtěchem Hönigem dokumentuje pobyt sovětských vojsk v Československu prostřednictvím fotografií z doby jejich odchodu v kontrastu se snímky ze současnosti a citacemi místních pamětníků.

 

Připravujeme ve spolupráci se Senátem PČR a VHÚ pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. 

 

 

---

úterý 28. 6. 2011

 

"EVROPA SJEDNOCENÁ A SVOBODNÁ? Dvě desetiletí od konce Varšavské smlouvy"

mezinárodní konference, den druhý

 

 

VELETRH SVOBODY

dvoudenní mezinárodní setkání osobností, organizací a iniciativ prosazujících dodržování lidských práv

Václavské náměstí (u sochy sv. Václava)

PŘIJĎTE ZJISTIT, JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY!

 

Václavské náměstí je symbolické místo v centru Prahy, které je všeobecné známé jako místo veřejných setkání, manifestací a demonstrací, které vždy provázely významné historické změny naší země. V rámci Týdne svobody proto právě na tomto místě ustoupí doprava a zaparkované automobily mezinárodnímu setkání jednotlivců, hnutí i organizací, které hrají místně i mezinárodně významnou roli v oblasti prosazování lidských práv.

Program Veletrhu svobody zahrnuje stánky prezentující stav demokracie v různých částech světa, diskuze se zajímavými osobnostmi (ptát se samozřejmě bude moci i publikum), několik zajímavých výstav a promítání dokumentů.

K realizaci programu bude sloužit moderní outdoorové studio tzv. Media Cube, z nějž bude dění přenášeno na velkoplošnou obrazovku. Použití moderních technologií umožní živě komunikovat hostům ve studiu a lidem v ulicích. Program v MediaCube budou tvořit diskuze se zajímavými hosty z České republiky i zahraničí, aktivisté, umělci i dobrovolníci, dokumenty a filmy.

 

Přehled výstav:

KALENDÁRIUM TOTALITY (1. 6. - 1. 7. 2011), veškeré informace najdete zde

 

ROK ZA ROKEM (28. 6. - 27. 7. 2011), doprovodná výstava stejnojmenného projektu, park KAMPA u Mlýnské kavárny

 

SKUTEČNÉ BĚLORUSKO (21. 6. - 20. 7. 2011), výstava Člověka v tísni, aktualizovaná u příležitosti Týdne svobody, přibližuje osudy lidí protestujících proti Lukašenkově diktatuře, bližší informace čtete zde, park KAMPA, Mlýnská kavárna

 

 

SEVEROKOREJSKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY (22. 6. - 1. 7. 2011), pasáž paláce Lucerna. Výstava přibližuje jak se severokorejský režim chová k politickým a dalším vězňům prostřednictvím kreseb přeživších uprchlých vězňů.

 

Další program bude brzy zveřejněn, sledujte tyto stránky či Week of Freedom na sociální síti FaceBook.

 

 

---

středa 29. 6. 2011

 

VELETRH SVOBODY

mezinárodní setkání osobností, organizací a iniciativ prosazujících dodržování lidských práv, den druhý

 

 

KONCERT ZA SVOBODU

překvapení.... 

 

 

---

čtvrtek 30. 6. 2011 - pátek 1. 7. 2011

 

RONALD REAGAN: Inspired Freedom

mezinárodní konference, happening

Přímý a otevřený přístup prezidenta Reagana nebyl jediným faktorem, který způsobil pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě, bez něj by však cesta ke svobodě byla pravděpodobně mnohem komplikovanější a nejistější. Co byly vlivy, názory a principy, které utvářely Reaganovu politiku? Můžeme se dnes, v době kdy je zpochybňována vedoucí pozice "Západu", jakkoliv poučit z Reaganovy éry?

 

Připravujeme ve spolupráci s PSSI. Záštitu nad konferencí převzala Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, Karel Schwarzenberg, ministr ZV a Alexandr Vondra, ministr obrany.

Novinky v projektu

Týden svobody 2011 končí, ne však úplně.

Hlavní události Týdne svobody 2011 jsou za námi, některé z výstav je však možné navštívit i nadále.

Více zde >>

Ronald Reagan má v Praze svou ulici!

Letiště se nám bohužel přejmenovat nepodařilo, ale náš čin inspiroval jiné příznivce Ronalda Reagana a výsledkem je přejmenování části ulice Dr. Zi...

Více zde >>

KONCERT ZA SVOBODU už ZÍTRA!

Monkey Business, Laura a její tygři, Visací zámek a Porno Para Ricardo, zítra od 18:00 na Václavském náměstí. Přijďte završit Týden svobody hudební os...

Více zde >>

Jak poslat RŮŽOVÝ POHLED na Kubu

Dostal se Vám do ruky pohled s fotkou Gorkiho z Porno Para Ricardo s z United Islands, kde všichni zúčastnění udělují růžovou kartu Raulu Castrovi? Čtěte...

Více zde >>

Partneři

 

 

 MO ČR