V4 Rok za rokem

První část V4 ROK ZA ROKEM online

První část V4 ROK ZA ROKEM online
Letos oslavíme dvacáté výročí událostí, které završily proces sametové revoluce, odchod okupačních vojsk z Československa a zrušení vojenského paktu Varšavská smlouva. U této příležitosti vznikl mezinárodní projekt V4 ROK ZA ROKEM rekapitulující totalitní historii zemí Visegradské čtyři a její vliv na současný stav demokracie v těchto státech.

 Webové stránky www.rokzarokem.cz resp. www.yearbyyear.eu s texty v češtině, angličtině, polštině a maďarštině nabízí koláž politických, společenských a kulturních událostí zemí V4 - České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska - od konce druhé světové války do pádu totalitních režimů. Na začátku léta je doplní eseje o vývoji demokracie na přelomu tisíciletí a putovní výstava.


V období od konce druhé světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989 byla střední Evropa neznámým resp. nepoužívaným pojmem, existoval pouze východ a západ. Po pádu totalitních režimů získala zpět svůj význam a nyní je opět vnímána jako jeden z významných územních celků, který spojuje více než geografická poloha. V4 ROK ZA ROKEM pomáhá uvědomit si společné kořeny a vyplnit mezery v popisu historického vývoje států středu Evropy.

 

Totalitní historii V4 popsali historikové Jan Adamec, Libor Jůn a Rudolf Vévoda. Esej o České republice připravuje Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, o Slovensku spisovatel a publicista Michal Hvorecký, o Maďarsku spisovatel Márton Gerlóczy. Eseje se zároveň stanou výchozím bodem pro přípravu výstavy, které se po Praze uskuteční také v Bratislavě, Budapešti a Krakově.


Projekt, který má za sebou týden zkušebního provozu, realizuje obecně prospěšná společnost OPONA, o.p.s. v rámci interaktivního webového portálu Nezapomeňte.cz za podpory Mezinárodního visegradského fondu. Výstava v Praze se uskuteční v době konání projektu Týden svobody k výročí zrušení Varšavské smlouvy a odsunu sovětských vojáků poslední červnový týden. Projekt V4 ROK ZA ROKEM je určen široké veřejnosti a zároveň má ambice stát se hodnotným doplňkem výuky dějepisu, základů společenských věd a výchovy k občanství.


www.rokzarokem.cz
www.yearbyyear.eu

Historie střední Evropy žije na webu!
 

Partneři