KOM-KOM aneb totalita v kostce

O projektu

 

 

 

 

 

 

V školním roce 2009/2010 připravila obecně prospěšná společnost Opona projekt s názvem FUTURAMA, který žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům středních škol a gymnázií umožnil přenést se na několik vyučovacích hodin z demokracie do totality. Studenti v Praze, Bratislavě, Budapešti a Krakově shlédli dokumenty, prohlédli si model Trenažéru totality a především si zahráli zážitkovou hru KOM-KOM aneb totalita v kostce.

 

Ve hře jsou hráči rozděleni do pěti skupin, na studenty, lidi snažící se emigrovat, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti. Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.

Hráči se musí v jednotlivých situacích rozhodovat a za svá rozhodnutí nesou následky. Některé je rozhořčí, zklamou nebo překvapí. Takové zaujetí je pro ně často cennější než výklady v hodinách dějepisu. I v tomto projektu se ukázalo, že povědomí dětí kolem patnácti let o životě v komunistickém Československu je spíše útržkovité a někdy do jisté míry zmatené. Na druhou stranu mají o téma zájem. Vypráví-li jeden ze studentů o pro ně netradičních zkušenostech svých rodičů, sami zjišťují, že ponoření se do nedávné reality může být stejně zajímavé jako film nebo počítačová hra, ukazují dosavadní zkušenosti s hrou.

 

Letos si KOM-KOM může objednat každá škola. Hra se může uskutečnit přímo ve třídě a nevyžaduje žádné zvláštní provozní podmínky. Před jejím konáním se lektor, sejde s učitelem dějepisu a zkonzultuje, na jaké úrovni jsou vědomosti studentů, aby pro ně hra byla co nejzajímavější a nejpřínosnější. Zároveň si škola může vybrat, zda chce hru doplnit i promítáním dokumentů Báječná léta bez opony či model Trenažéru totality.

 

Součástí hry jsou pracovní listy a Kalendárium totality, přehled dějin střední Evropy (Československa, Polska, Maďarska a „východního“ Německa) od roku 1946 do roku 1990.

 

Novinky v projektu

Partneři