Paralelní zkušenosti

Ponořte se do světa paralelních zkušeností

Ponořte se do světa paralelních zkušeností
Originální mezinárodní projekt PARALELNÍ ZKUŠENOSTI, kterému bude v Praze patřit třetí zářijový týden, spustil webové stránky.

 

 

13. září a celý následující týden se můžete ponořit do paralelních zkušeností. Stejnojmenný mezinárodní projekt upozorňující na problém sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním vám umožní zažít vlastní paralelní příběh, nahlédnout do souběžných světů skrze obrazy těch, kteří svůj paralelní příběh žijí každý den, a pohovořit si s předními českými psychiatry. To vše obohatí doprovodný program plný hudby, divadla a tance. Týden PARALELNÍCH ZKUŠENOSTÍ bude ojedinělým dialogem mezi komunitou pacientů, širokou veřejností a odborníky. Podrobnosti si můžete přečíst na právě spuštěných webových stránkách www.paralelnizkusenosti.cz.

 

Hlavním dorozumívacím prostředkem Paralelních zkušeností bude umění v nejrůznějších formách. Výstava výtvarných děl lidí s duševními poruchami ZTĚLESNĚNÍ DUŠEVNA umožní zdravým lidem nahlédnout do paralelních světů, které jsou obvykle obestavěny nepropustnou zdí. Cokoliv, co skrze tuto zeď proniká, je zásadní pro navázání kontaktu nejen ze strany nemocného ale i ze strany jeho okolí. Zatímco slovy je to těžké, výtvarný projev umožňuje komunikovat beze slov, jednoduše a nezprostředkovaně, a dovolí tak nahlédnout přímo do vnitřního světa duševně nemocných.


Audiovizuální umění zastupuje interaktivní projekce filmu DO VLASTNÍCH RUKOU, kterou si každý návštěvník „vychutná“ o samotě ve speciálním promítacím boxu. Pomocí audiovizuálních podnětů bude mít příležitost prožít alespoň část toho, co prožívají pacienti se schizofrenií. "Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, vnímání a emotivity, pacienti mohou pociťovat, že je někdo pronásleduje, mohou mít sluchové i vizuální halucinace. Film Do vlastních rukou je takovým oknem, kterým je možné se podívat, jak pacient může prožívat každodenní situace, které se zdravým lidem zdají být velmi jednoduché," říká docent Vevera z Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, odborný garant celého projektu.


Výtvarné a audiovizuální umění doplní v doprovodném programu hudba, tanec a divadlo. Vystoupí například Lenka Dusilová, Vladimír Mišík, Bohnická divadelní společnost®, Spitfire company nebo Veselé skoky. Připraveny jsou také výtvarné dílny pro děti.


Poslední částí programu jsou dva podvečerní cykly přednášek předních českých psychiatrů. Jejich cílem je rozšířit povědomí o psychických poruchách a uvést na pravou míru řadu mýtů a předsudků či stereotypů, které se ve společnosti vyskytují. V rámci přednášek bude mít publikum prostor ptát se a diskutovat s přednášejícími. „Společnost je o tématu psychických poruch málo informovaná, což samo o sobě výrazně přispívá ke stigmatizaci a sociálnímu vyloučení duševně nemocných. Paralelními zkušenostmi chceme vytvořit platformu pro dialog mezi pacienty, širokou veřejností a odborníky a upozornit na to, že problém sociálního vyloučení lidí s psychickými poruchami je problémem celé společnosti,“ říká k cílům projektu jeho koordinátorka Radka Prošková.


Při organizaci projektu spojili své síly obecně prospěšná společnost OPONA, MVP agency a Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jejíž areál se zároveň stane dějištěm projektu a zcela netradičním způsobem se tak otevře veřejnosti a současnému umění. Projekt se koná v rámci Evropského roku chudoby a sociálního vyloučení.


Podrobnosti o PARALENÍCH ZKUŠENOSTECH a jejich programu hledejte na webových stránkách projektu

 

www.paralelnizkusenosti.cz

Mezinárodní putovní projekt na téma Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení se zabývá tématem sociálního vyloučení (a ve většině případů také výrazného snížení životní úrovně) lidí trpících psychickými poruchami.