ÚTERÝ

Termíny konání

4. 5. 2010 od 19:00 hodin Tyršův dům

(vchod z Všehrdovy ulice, Újezd – Praha 1, posluchárna P1)


Spor o jmenování Jiřího Pernesem novým šéfem ÚSTR:
Měl se Jiří Pernes stát novým ředitelem ústavu nebo neměl?


Hosté: Jan Macháček & Jan Urban

Začátkem dubna letošního roku nastoupil do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů historik Jiří Pernes. Jeho jmenování vyvolalo velmi kontroverzní reakce politiků a v českých mediích se rozhořel nepřehledný spor odpůrců a příznivců nového ředitele. Nestačí Vám jen informace z médií? Zajímají Vás odpovědi na následující otázky: Jaké osobní kvality by měl mít ředitel státní instituce, která má zkoumat naši totalitní minulost? Měl by mít jednoznačně vyhraněný názor na komunismus? Má rozhodovat především odbornost? Jakou roli má při výběru hrát osobní minulost kandidáta, jeho postoje v době totality či jeho morální profil? Jak se ve světle takových kritérií jeví Jiří Pernes? Chcete si na věc utvořit vlastní názor? Zveme Vás na diskusi, kterou pořádá Opona, o.p.s. v rámci debatních večerů „Úterý“.

 

 

Červen 2010 od 19:00 hodin
EURO: byl vznik eurozóny prozíravým rozhodnutím nebo ekonomickým a politickým omylem?

Může být eurozóna dlouhodobě zachována v současné podobě? Přináší euro všem členským zemím víc pozitiv, nebo na něj některé státy nepřiměřeně doplácejí? Bylo by Německu lépe bez Eura? Vytváří euro nepřirozený tlak na další politickou integraci, který se může obrátit proti dalšímu sjednocování Evropy? Může obstát společný měna, když není spojena s jedním euro-ministerstvem financí? Má naše země usilovat o brzké přijetí eura?

Nový projekt s názvem ÚTERÝ nabízí diskuzní prostor známým osobnostem i široké veřejnosti. Smyslem debat je ujasňovat si názory na podstatné politické a společenské otázky v kontextu současnosti i historických faktů.
 

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.