ÚTERÝ

O projektu

OPONA, o.p.s. připravila nový projekt s názvem ÚTERÝ, který nabízí debatní prostor známým osobnostem i široké veřejnosti. Smyslem debat je ujasňovat si názory na podstatné politické a společenské otázky v kontextu současnosti i historických faktů.

 

Společnost, která rezignuje na hodnotový systém a jasné vymezení, co je správné a špatné, nemůže dlouhodobě obstát a uchovat si svobodu. Jsme přesvědčeni, že existují univerzální lidské hodnoty, které má politické uspořádání respektovat a odrážet. Hledání těchto hodnot a tříbení politických názorů ve svobodné diskusi považujeme za nezbytný předpoklad pro zdravé uspořádání společnosti. Za jediný legitimní prostředek k ovlivňování názorů přitom považujeme sílu argumentů uplatněných v diskusi. Hodláme proto prostor ÚTERÝ nechat otevřený jakýmkoliv tématům, která budeme považovat za důležitá bez ohledu na převažující názory či politickou korektnost.

 

Smyslem diskusních večerů nazvaných ÚTERÝ je ujasňovat si názory na podstatné politické a společenské otázky, aktuální i nadčasové. Chceme usilovat o hlubší poučení posluchačů. Diskuse se proto budou vždy důsledně zabývat jedním konkrétním problémem, aby publiku i samotným aktivním účastníkům umožnily ujasnit si, které stanovisko je jim blízké. Řečníci tedy nejen představí své postoje, ale odehraje se i debata o správnosti či mylnosti zastávaných názorů.

 

Podstatnou část diskuze povede hlavní řečník a hlavní oponent. Cílem moderátorů, v jejichž roli se objeví zástupci obecně prospěšné společnosti OPONA Martin Kotas a Jan Horník, bude přimět řečníky, aby důkladně zdůvodňovali své názory racionální argumentací, přímo reagovali na argumenty protistrany a snažili se opačné názory vyvrátit nikoliv jen předkládali neutrálně své postoje. Přednostně budou moci do diskuzí zasahovat pozvaní hosté z řad významných osobností. Prostor dostane i publikum – veřejnost.

 

Na debatní večery ÚTERÝ se není třeba registrovat, vstup je zdarma.

Novinky v projektu

4. 5. 2010: Ujasněte si názor v ÚTERÝ

Už za pár dní se první diskuzní ÚTERÝ obrátí čelem ke sporu o jmenování Jiřího Pernese novým šéfem ÚSTR. Měl se Jiří Pernes stát novým ředite...

Více zde >>

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.