ÚTERÝ

4. 5. 2010: Ujasněte si názor v ÚTERÝ

4. 5. 2010: Ujasněte si názor v ÚTERÝ
Už za pár dní se první diskuzní ÚTERÝ obrátí čelem ke sporu o jmenování Jiřího Pernese novým šéfem ÚSTR. Měl se Jiří Pernes stát novým ředitelem Ústavu nebo neměl?

 

OPONA, o.p.s. připravila nový projekt s názvem ÚTERÝ, který nabídne debatní prostor známým osobnostem i široké veřejnosti. Smyslem debat je ujasňovat si názory na podstatné politické a společenské otázky v kontextu současnosti i historických faktů. Prvním diskuzním tématem je jmenování Jiřího Pernese ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Názorové protipóly představí novináři Jan Macháček a Jan Urban.

 

Historik Jiří Pernes nastoupil do funkce ředitele ÚSTR začátkem dubna letošního roku. Jeho jmenování vyvolalo kontroverzí reakce politiků i široké veřejnosti. V médiích se rozpoutal nepřehledný spor odpůrců a příznivců nového ředitele. Ti, kterým nestačí jen informace z médií, mají příležitost najít v ÚTERÝ 4. května odpovědi na otázky, jaké osobní kvality by měl mít ředitel státní instituce zkoumající naši totalitní minulost, zda by měl mít na komunismus jednoznačně vyhraněný názor, zda má rozhodovat zejména odbornost, jakou roli má hrát osobní minulost kandidáta a jeho postoje v době totality a jak se ve světle takových kritérií jeví Jiří Pernes.

 

Podstatnou část diskuze povede hlavní řečník a hlavní oponent. Cílem moderátorů, v jejichž roli se objeví zástupci obecně prospěšné společnosti OPONA Martin Kotas a Jan Horník, bude přimět řečníky, aby důkladně zdůvodňovali své názory racionální argumentací, přímo reagovali na argumenty protistrany a snažili se opačné názory vyvrátit, nikoliv jen předkládali neutrálně své postoje. Názorová neutralita nebude považována za přednost, ale naopak úpadek. Přednostně budou moci do diskuzí zasahovat pozvaní hosté z řad významných osobností. Prostor dostane i publikum – veřejnost.

 

Audio a video záznam stejně jako textový přepis debaty bude zveřejněn na našich webových stránkách.

 

Hosté:

 

Jan URBAN
publicista a pedagog

"Nezávislé odborné těleso, které kontrolují politici, je v Čechách protimluv, který se nikdy nedočká respektu ani uznání. Problém nepředstavuje ÚSTR, ale česká politická garnitura, která dosud nepochopila, že zvládnutá minulost nesmí být zneužívána v současné politice".

 

Jan MACHÁČEK
novinář a muzikant,
pracuje v týdeníku Respekt, denně píše komentář pro Respekt.cz
„Na základě stanovených kritérií, nelze ideálního kandidáta nalézt. Když politici rozhodli, že v čele Ústavu musí stát historik, výběr si automaticky zúžili. Buď se hlásí lidé, na které lze vždy něco najít (např. rok studia na VUML), nebo jsou příliš mladí a nezkušení.“

 


Opona tímto projektem navazuje na již realizované projekty osvětlující naši totalitní minulost, zdůrazňující důležitost neustálého aktivního podílení se na  fungování demokracie a podporující občanskou iniciativu a dialog. Podrobnosti o projektech realizovaných v uplynulém roce najdete zde.
 

Nový projekt s názvem ÚTERÝ nabízí diskuzní prostor známým osobnostem i široké veřejnosti. Smyslem debat je ujasňovat si názory na podstatné politické a společenské otázky v kontextu současnosti i historických faktů.
 

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.