DOPORUČUJEME: odhalení pamětní desky

DOPORUČUJEME: odhalení pamětní desky
Odhalení pamětní desky židovským transportům na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří se uskuteční v neděli 15. ledna 2012 ve 14:30 na 1. nástupišti bohušovického nádraží.

 

 

Jménem Přírodní školy a projektu VEDEM 2010 Vás srdečně zveme na odhalení pamětní desky židovským transportům na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří.

V letech 1941 - 1945 byly přes toto místo deportovány desetitisíce převážně židovských občanů z Čech, Moravy a dalších evropských zemí do terezínského ghetta a odtud dál do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Většina z těchto mužů, žen a dětí byla později zavražděna, nebo zahynula v důsledku nemocí a nelidského zacházení.

U příležitosti smutného 70. výročí zahájení transportů zorganizovali studenti, učitelé a příznivci gymnázia Přírodní škola za podpory Terezínské iniciativy, Židovského muzea a Českých drah výrobu a instalaci pamětní desky, která bude umístěna na nádražní budově. Text na desce je (proveden) v českém, anglickém a německém jazyce a v hebrejštině.

Odhalení se uskuteční v neděli 15. ledna 2012 ve 14:30 na 1. nástupišti bohušovického nádraží. Chceme se setkat s pamětníky tehdejších časů i se všemi, jimž není lhostejné bezpráví, které se v dobách světové války dělo a mnohdy i děje nadále. Především bychom se chtěli společně ztišit a uctít památku těch, kteří se konce války nedožili.

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.