Přejmenujme ruzyňské letiště na počest R. Reagana

Přejmenujme ruzyňské letiště na počest R. Reagana
Dnes 6. února 2011 by Ronald Reagan, 40. prezident USA a člověk, který významným způsobem přispěl k pádu železné opony, oslavil sté narozeniny. U té příležitosti vznikla iniciativa za přejmenování Letiště Praha Ruzyně na Letiště Ronalda Reagana. Stalo by se tak důstojným symbolem svobody v centru sjednocené a osvobozené Evropy.

 

 

Prvním krokem je zaslání otevřeného dopisu ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Ministerstvo financí je správcem letiště, změna názvu by musela být schválena valnou hromadou. Níže uvádíme znění dopisu, který uvádí vše podstatné.

 

Lidé, kteří by se k iniciativě chtěli připojit, mohou tak učinit třeba na sociální síti FaceBook na stránce Letiště Ronalda Reagana Praha, která pro tento účel před několika okamžiky vznikla. Kdo by chtěl tuto myšlenku aktivně šířit, může si stáhnout tematickou profilovou fotku a načas ji umístit místo své obvyklé.

 


Neslavíme však jen u nás v České republice. Kolegové, kteří jsou právě teď shodou okolností  v USA, se rozhodli poděkovat Reaganovi za pád železné opony přímo na americké půdě, na aspenských sjezdovkách.


Otevřený dopis ministru financí

Vážený pane ministře,

právě dnes uplynulo sto let od narození Ronalda Reagana, 40. prezidenta Spojených států amerických. Ronald Reagan přispěl více než kdo jiný k vítězství demokratického světa ve studené válce. Jeho zásadové postoje, jasné poselství o svobodě člověka, jeho nezdolný optimismus i smysl pro humor, byly zdrojem naděje a posilou pro nespočet lidí, kteří se odmítli smířit s životem v komunistické totalitě. Spolu s dalšími statečnými politiky dokázal oslabit celý blok Varšavské smlouvy natolik, že se již necelý rok po jeho odchodu z funkce komunistické režimy v celé východní Evropě zhroutily.

Ronald Reagan se tak ve 20. století zasloužil o existenci svobodného a demokratického Československa podobně jako třeba Woodrow Wilson nebo Winston Churchill. Narozdíl od těchto státníků však nebyla jeho klíčová role v moderních dějinách našeho státu dosud v České republice významněji oceněna. Letošní 100. výročí Reaganova narození nám poskytuje jedinečnou příležitost tuto chybu napravit.
Za dvacet jedna let od pádu komunismu nebyl v České republice Ronaldu Reaganovi postaven jediný pomník, nebyla po něm pojmenována dokonce ani žádná ulice. Když po berlinské zdi padla i celá železná opona, po 41 letech se nám konečně otevřely brány svobody. Existují stavby, které příznačně ztělesňují otevřený a svobodný svět, za který Ronald Reagan tak odhodlaně bojoval. Mezi tyto stavby patří i mezinárodní letiště. Dovolujeme si Vám jako správci Letiště Praha navrhnout přejmenovat jej na počest Ronalda Reagana. V centru sjednocené a osvobozené Evropy by se Letiště Ronalda Reagana stalo důstojným symbolem svobody.


Věříme, že i Vás tato myšlenka osloví. Pro případné doplňující informace či osobní schůzku Vám budeme s radostí k dispozici.
S úctou        

Martin Kotas, Marek Vocel a Petr Lang

 

 

Fotografie z Aspenu 

         


Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.