V roce 2011 připomeneme dvě zásadní výročí

V roce 2011 připomeneme dvě zásadní výročí
S rokem 2011 přichází další významné výročí naší demokratické historie. V červnu oslavíme 20. výročí dokončení odsunu sovětských okupačních vojsk z tehdejšího Československa a zároveň ukončení platnosti Varšavské smlouvy. U této příležitosti chystáme podobně jako při 20. výročí pádu železné opony rozsáhlý projekt s názvem Týden svobody. Kromě toho připomeneme také únorové 100. výročí narození Ronalda Reagana.

 

TÝDEN SVOBODY se bude tématu Varšavské smlouvy a odsunu sovětských vojáků věnovat s patřičnou vážností, ale i s určitou nadsázkou, která je vlastní zejména mladé generaci. Koneckonců mladá generace je hlavní sociální skupinou, které by TÝDEN SVOBODY měl připomínat kořeny a souvislosti systému, ve kterém žijí.

 

Jak už název napovídá, nepůjde o jednodenní akci. Součástí Týdne svobody bude mezinárodní konference na téma bezpečnosti, veletržní přehlídka činností neziskových organizací, koncert za účasti umělců ze zemí, které kdysi byly součástí Sovětskému svazu a jeho satelitů, street party a průvod Prahou. Organizátoři připravují také projekty pro spolupráci s rozhlasem a televizí a soutěž o píseň celé akce.

 

„Symbolem Týdne svobody bude růžový tank. Růžová barva bude projekt provázet i v dalších ročnících, vyjde-li náš záměr vytvořit z Týdne svobody tradici, která bude pro město Prahu i pro celý civilizovaný svět připomínkou demokratických hodnot. Naší vizí je témata Týdne svobody rok od roku měnit a reflektovat významná výročí a principy rozvoje občanské společnosti, související s rozvojem demokracie.“ přibližuje záměry Opony její předseda Marek Vocel.

 

Celá akce se uskuteční poslední červnový týden. Opona spolupracuje také s festivalem United Islands, který přirozeně završí první Týden svobody.

 

Další významnou iniciativou Opony v roce 2011 je připojení se k úsilí veřejně ocenit úsilí a zásluhy 40. prezidenta USA Ronalda Reagana, který významně přispěl k vítězství demokratického světa ve studené válce a zasloužil se o existenci svobodného a demokratického Československa.

 

„Zatím se mu od nás nedostalo žádného poděkování, 100. výročí jeho narození a výročí odsunu sovětských vojsk poskytuje skvělou příležitost tuto chybu napravit. Existují stavby, které příznačně ztělesňují otevřený a svobodný svět a mezi ně patří i mezinárodní letiště. Přejmenujme proto Letiště Ruzyně na počest Ronalda Reagana. V centru Evropy se Letiště Ronalda Reagana stane důstojným symbolem svobody, namísto připomínky nejznámějšího českého vězení.” Přibližuje snahy nezávislé iniciativy podporované mnoha významnými osobnostmi jeden z jejích členů Martin Kotas.

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.