NEŽ BUDE POZDĚ

NEŽ BUDE POZDĚ
Plně se ztotožňujeme s výzvou Centra současného umění DOX k přímé volbě prezidenta.

 

 

TEXT VÝZVY:

 

Centrum současného umění DOX je nezávislá veřejná kulturní instituce a jako taková se až dosud snažila zůstat neutrální a přiměřeně nepolitická.  Závažnost situace nás však nutí ke kroku, který je možná neobvyklý, ale který v současné chvíli vnímáme jako nevyhnutelný. Nemůžeme jen pasivně přihlížet.

K této výzvě nás nutí rostoucí vliv komunistické strany v této zemi, kde jakoby většina z nás ztratila paměť. Jinak si totiž nelze vysvětlit, že více než polovinu obyvatel vůbec neznepokojuje drtivý úspěch komunistů v nedávných volbách a fakt, že strana hlásící se k totalitní ideologii, jež téměř půlstoletí duchovně i materiálně devastovala zdejší společnost, má opět možnost ovlivňovat zásadní oblasti, mimo jiné i vzdělání a výchovu nejmladší generace.


Ještě víc alarmující je, že o nejvyšší post v zemi, funkci prezidenta České republiky, se  ucházejí kandidáti s komunistickou minulostí a že právě dva z těchto kandidátů, Jan Fischer a Miloš Zeman, mají podle aktuálních průzkumů nejvyšší volební preference!


Je pravda, že slušných „nekomunistických“ kandidátů na post prezidenta je několik. V tuto chvíli je ale potřeba nedrobit hlasy, postavit se společně za jediného kandidáta a tím zajistit reálnou alternativu. Proto jsme se rozhodli otevřeně podpořit kandidaturu Karla Schwarzenberga, který především svou celoživotní službou této zemi, slušností, morální integritou a hodnotovou orientací navazující na odkaz skutečného prezidenta Václava Havla představuje volbu nejdůstojnější.


Pokud k těmto lidským kvalitám přidáme dlouholeté zkušenosti z mezinárodní politiky a úctu a respekt, které si díky své práci získal na domácí i zahraniční politické scéně, není pochyb, že mezi současnými adepty na prezidentský úřad nenajdeme kandidáta, který by představoval srovnatelnou volbu.


Vyzýváme proto vás, kulturní instituce, organizace, iniciativy a jednotlivce v nich působící: nechme stranou partikulární zájmy a podpořme společně jednoho kandidáta, který bude důstojným symbolem této země. Jednejme teď. Protože až bude pozdě, BUDE POZDĚ.

 

Více informací: www.nez-bude-pozde.cz.

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.