Osobní anamnéza

Osobní anamnéza na festivalu v Ostravě

Osobní anamnéza na festivalu v Ostravě
Divadelní představení OSOBNÍ ANAMNÉZA se představí na 6. ročníku divadelního festivalu DIVADELNÍ POUŤ BEZ BARIÉR 14. – 17. září 2010.

 

Divadelní pouť bez bariér je festival, jehož smyslem je setkání handicapovaných s divadelní tvorbou. Pořádá ho Divadlo loutek Ostrava díky finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy. První ročník byl uspořádán v roce 2000 a od té doby se koná jednou za dva roky. Divadlo loutek zve na festival představení významných českých loutkových divadel, aby umožnilo handicapovaným divákům nahlédnout i za ostravské hranice loutkového divadlA.
 
Divadlo loutek Ostrava pořádá Divadelní pouť bez bariér od roku 2000 v každém sudém roce jako festival zaměřený na terapeutickou funkci divadla, umění a kultury.
 
Divadelní pouť bez bariér směřovala doposud především ke zdravotně postiženým dětem. Za posledních deset let se však významně zvýšila pozornost, kterou společnost věnuje zdravotně handicapovaným, zatímco v mezilidské komunikaci stále zůstávají oblasti, kterým se péče nedostává. Proto pociťujeme nutnost rozšířit adresu a dosah našeho specifického festivalu a pustit se jeho prostřednictvím do překonávání dalších, neméně bolestných bariér mezi lidmi všeho věku. Cílem letošního ročníku DPBB je předvést v Ostravě přehlídku representativních ukázek divadelních a uměleckých cest k co nejlidštější, nejpřirozenější komunikaci nejen se zdravotně postiženými, ale také mezi lidmi různých národností, barvy pleti, státní příslušnosti, sociální úrovně, vyznání, specifických potřeb, a to v širokém spektru od špičkové profesionální produkce po experimentální tvorbu minimálně dotovaných souborů a občanských sdružení.
 
Kromě Opony se festivalu účastní Divadlo Drak, Divadlo Archa, Divadlo Minor, Divadlo Líšeň, Bohnická Company, Cirkus Žebřík, Mimotaurus, katedra neslyšících DIFA JAMU, skupina Buty, občanská sdružení Bílá holubice, Okamžik a Theatr ludem, patronka nadace Veselý senior Tereza Kostková, specialistka na oblast mezilidské komunikace PhDr. Hana Cisovská, choreograf, terapeut Vlastimil Červ…

PŘEDSTAVENÍ OSOBNÍ ANAMNÉZA JE PLÁNOVÁNO NA 16. 9. OD 19:00 HOD.

Totální obnažení – ryze osobní – nejednoznačné a zneklidňující – lehce (ne ryze) naivní divadelní inscenace, která kombinuje prvky dokumentárního a fyzického divadla v rámci jednoho plastického, ale zároveň autentického divadelního obrazu.
 

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.