FUTURAMA

FUTURAMA startuje již v úterý

FUTURAMA startuje již v úterý
Projekt FUTURAMA odstartuje svou mezinárodní cestu již toto úterý. První týden stráví v Praze a další pak v Bratislavě, Budapešti, Krakově a Berlíně.

Žáci nejvyšších tříd základních škol v Praze 6 se už v úterý 18. května 2010 přenesou z demokracie do totality v rámci projektu FUTURAMA. V rámci zážitkové hry, která je jeho součástí, si vyzkouší, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti. Bude jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Z Prahy se projekt Futurama vypraví za studenty do Bratislavy, Budapešti, Krakova a Berlína.

Projekt FUTURAMA se zaměřuje na totalitní - komunistickou minulost států Evropské unie a její vliv na vytváření evropské identity. Zážitkovou formou seznámí studenty s jednotlivými aspekty života v totalitě v přímém srovnání se současností. „Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožili půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM,“ přibližuje průběh projektu na školách Kateřina Riley z Opony.


Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce budou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, lidi snažící se emigrovat, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.


„Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality, na jehož realizaci se podíleli známí čeští umělci. Model je doplněn popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku,“ dodává Kateřina Riley.


Ojedinělost FUTURAMY je v jejím zážitkovém a mezinárodním charakteru, který umožní srovnat rozdíly v nazírání nedávné minulosti a jejího kontrastu se současností podobně starými dospívajícími lidmi v sousedních státech, které spojuje členství v Evropské unii. „Bude zajímavé srovnat, v čem a z jakých důvodů se názory a přístup dětí liší a co mají naopak společné. Rádi bychom poznatky použili jak v dalších mezinárodních projektech, kde by se přímo setkávali studenti z různých zemí, tak i v Trenažéru totality, protože podobný projekt se v okolních státech zatím neplánuje,“ vysvětluje motivaci Opony k realizaci mezinárodních projektů Riley.

Na rozdíl od předcházejících projektů OPONY se FUTURAMA obrací více k současnosti a k přímému srovnání rozdílu života v demokracii a totalitě a odráží tak současný směr činnosti, kterou je kromě osvěty o otevřeného přístupu ke komunistické minulosti prosazování demokratických principů a důležitosti občanského dialogu.

Projekt je financován z komunitárního programu „Evropa pro občany“ a školám je poskytován zdarma. Dále jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR, společnost ČEPRO a BeKa s.r.o., stěhovací společnost.

Projekt FUTURAMA se primárně zaměřuje na důležité momenty v historii států EU, zejména České republiky, Polska, Maďarska a Německa, s důrazem na jejich totalitní minulost a její vliv na vytváření evropské identity. FUTURAMA je vzdělávací program, který zážitkovou formou seznámí studenty (zejména stu...