FUTURAMA

FUTURAMA v Krakově

FUTURAMA  v Krakově
Dalším městem, které FUTURAMA v rámci své mezinárodní cesty navštíví je polský Krakow.

 

 

Studenti z Krakova se tento týden přenesou z demokracie do totality. V rámci zážitkové hry si vyzkouší, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti. Bude jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Krakov je předposledním městem, které FUTURAMA navštíví. Za sebou má Prahu, Bratislavu a Budapešť, poté se vydá do Berlína.

Projekt FUTURAMA se zaměřuje na totalitní - komunistickou minulost států Evropské unie a její vliv na vytváření evropské identity. Zážitkovou formou seznamuje studenty s jednotlivými aspekty života v totalitě v přímém srovnání se současností. Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožily půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM.
Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce jsou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, potenciální emigranty, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.


„Za svá rozhodnutí nesou následky, které je rozhořčí, zklamou nebo překvapí. Takové zaujetí je pro ně často cennější než výklady v hodinách dějepisu. Vypráví-li jeden se studentů o pro ně netradičních zkušenostech svých rodičů, sami zjišťují, že ponoření se do nedávné reality může být stejně zajímavé jako film nebo počítačová hra,“ přibližuje své zkušenosti Adéla Foldynová, autorka hry KOM-KOM a lektorka FUTURAMY.


„Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality doplněný popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku. Těší nás, že FUTURAMA zaujala studenty ve všech městech, kde se uskutečnila. Výchozí situace studentů v jednotlivých zemích je jiná, proto jsme se diskutovali, zda bude FUTURAMA - a následně i Trenažér - srozumitelná a přínosná pro studenty v různých zemích. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že naše obavy byly zbytečné,“ dodává Kateřina Riley, ředitelka obecně prospěšné společnosti OPONA.


FUTURAMA: Zrcadlení minulosti v perspektivách budoucnosti

 

květen a červen 2010
Praha - Bratislava - Budapešť - Krakow - Berlín
7. - 12. června 2010

 

Model Trenažéru totality: 
9. - 12. června 2010
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
, Rajska 1, Kraków
Otvírací hodiny:
http://www.rajska.info/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=66

 


Partneři: XVI. Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, STRIM

 

Projekt FUTURAMA se primárně zaměřuje na důležité momenty v historii států EU, zejména České republiky, Polska, Maďarska a Německa, s důrazem na jejich totalitní minulost a její vliv na vytváření evropské identity. FUTURAMA je vzdělávací program, který zážitkovou formou seznámí studenty (zejména stu...