FUTURAMA

S hrou KOM-KOM se seznámí Budapešť

S hrou KOM-KOM se seznámí Budapešť
V rámci projektu FUTURAMA se ve hře KOM-KOM aneb totalita v kostce budepašťští studenti teleportují z demokratické společnosti do totalitní.

 

 

V rámci zážitkové hry si vyzkouší, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti. Bude jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Budapešť je po Praze a Bratislavě třetím městem, kde se FUTURAMA představí, odtud poputuje do Krakova a Berlína.

 

Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožily půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM.
Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce jsou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, potenciální emigranty, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně. Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality doplněný popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku.

 

 

Zkušenosti z Prahy a Bratislavy shrnují lektorka FUTURAMY a autorka hry KOM-KOM Adéla Foldynová a lektorka bratislavské části FUTURAMY Zuzana Jakalová.

„Děti za svá rozhodnutí nesou následky, které je rozhořčí, zklamou nebo překvapí. Takové zaujetí je pro ně často cennější než výklady v hodinách dějepisu. I v tomto projektu se ukázalo, že povědomí dětí kolem patnácti let o životě v komunistickém Československu je spíše útržkovité a někdy do jisté míry zmatené. Na druhou stranu mají o téma zájem. Vypráví-li jeden se studentů o pro ně netradičních zkušenostech svých rodičů, sami zjišťují, že ponoření se do nedávné reality může být stejně zajímavé jako film nebo počítačová hra.“

 

„Překvapující je velký rozdíl v povědomí o životě v komunistickém Československu mezi patnáctiletými a sedmnáctiletými dětmi. Zatímco starší děti vyprávěly historky svých rodičů a evidentně se o totalitu a socialismus už předtím zajímaly, jenom o rok až dva mladší děti spíše poslouchaly a mnoho informací pro ně bylo nových. I když od pádu režimu uběhlo jenom dvacet let, pro děti je tato doba už do velké míry hlubokou minulostí. Na začátku hry si mnoho věcí nedokázaly přestavit, v jejím průběhu se ale do hry vžily a na základě přidělených rolí si začaly uvědomovat souvislosti a následky svých rozhodnutí, a to pro mnohé z nich bylo vůbec poprvé, kdy se nad daným tématem mohly opravdu zamyslet.“

 

 

FUTURAMA: Zrcadlení minulosti v perspektivách budoucnosti

květen a červen 2010
Praha - Bratislava - Budapešť - Varšava - Berlín
31. května - 4. června 2010

Partnerská škola: The British International School of Budapest.

 


Projekt je financován z komunitárního programu „Evropa pro občany“ a školám je poskytován zdarma. Dále jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR, společnost ČEPRO a BeKa s.r.o., stěhovací společnost.

Projekt FUTURAMA se primárně zaměřuje na důležité momenty v historii států EU, zejména České republiky, Polska, Maďarska a Německa, s důrazem na jejich totalitní minulost a její vliv na vytváření evropské identity. FUTURAMA je vzdělávací program, který zážitkovou formou seznámí studenty (zejména stu...