FUTURAMA

FUTURAMA v Bratislavě

FUTURAMA v Bratislavě
Bratislavští studenti se už v pondělí přenesou z demokracie do totality. V rámci zážitkové hry si vyzkouší, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti.

Bude jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Bratislava je po Praze druhým městem, kde se FUTURAMA představí, odtud poputuje do Budapešti, Krakova a Berlína.

 

Projekt FUTURAMA se zaměřuje na totalitní - komunistickou minulost států Evropské unie a její vliv na vytváření evropské identity. Zážitkovou formou seznamuje studenty s jednotlivými aspekty života v totalitě v přímém srovnání se současností. Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožily půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM.

 

Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce jsou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, potenciální emigranty, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.

 

„Za svá rozhodnutí nesou následky, které je rozhořčí, zklamou nebo překvapí. Takové zaujetí je pro ně často cennější než výklady v hodinách dějepisu. I v tomto projektu se ukázalo, že povědomí dětí kolem patnácti let o životě v komunistickém Československu je spíše útržkovité a někdy do jisté míry zmatené. Na druhou stranu mají o téma zájem. Vypráví-li jeden se studentů o pro ně netradičních zkušenostech svých rodičů, sami zjišťují, že ponoření se do nedávné reality může být stejně zajímavé jako film nebo počítačová hra,“ přibližuje své zkušenosti po uskutečnění FUTURAMY v Praze Adéla Foldynová, autorka hry KOM-KOM a lektorka FUTURAMY.


„Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality doplněný popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku,“ dodává Kateřina Riley, ředitelka obecně prospěšné společnosti OPONA.

Projekt FUTURAMA se primárně zaměřuje na důležité momenty v historii států EU, zejména České republiky, Polska, Maďarska a Německa, s důrazem na jejich totalitní minulost a její vliv na vytváření evropské identity. FUTURAMA je vzdělávací program, který zážitkovou formou seznámí studenty (zejména stu...