Obecně prospěšná společnost Opona

 

Obecně prospěšná společnost OPONA byla založena na podzim roku 2007 za účelem připravit veřejné a široké veřejnosti volně přístupné oslavy 20. výročí pádu železné opony - události, která zásadním způsobem ovlivnila životy lidí v zemích bývalého socialistického bloku a otevřela před nimi zcela nové možnosti a příležitosti.
Projekty, které Opona pro rok 2009 připravila, ukázaly, jak moc se náš život v naší a v okolních zemích změnil a jak moc je jiný od způsobu života a možností, které měly naši rodiče a prarodiče. Zakladatelé OPONY studovali v době sametové revoluce na střední škole, umí proto poměrně dobře pojmenovat, jak velkou změnu rozpad východního bloku znamenal. Jejich cílem je ojedinělými projekty oslavovat konec totality a především varovat před jejími nástrahami a možnými formami návratu.

Zejména v posledně jmenovaném vidí OPONA svou budoucí činnost. Připravované kulturně - vzdělávací projekty navazují na již realizované, komponovaný program Cirkus totality s výstavou Kalendárium totality, divadelním představením Osobní anamnéza, knihou Věčné časy a model Trenažéru totality, interaktivní webový portál Nezapomeňte.cz, dokumentární sérii vysílanou ČT Báječná léta bez opony, mezinárodní konferenci a také oslavu 17. 11. 2009 nazvanou jednoduše 20 let bez opony, které se zúčastnilo 25 000 lidí.

Činnost OPONY se nyní zaměřuje zejména na realizaci interaktivního zážitkového prostoru Trenažéru totality a projekty, které zdůrazňují důležitost interkulturního a občanského dialogu, podpory demokracie, jejich principů a aktivního podílení se na jejím každodenním fungování. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí života. Na to se často zapomíná. Historie střední a východní Evropy minulého století ukazuje, že v našem regionu se na to zapomíná přibližně každých 20 let. Právě v roce 2009 uplynulo právě 20 let od zahájení vytoužených demokratických změn. Naším cílem je přičinit se, abychom tentokrát nezapomněli. A to se nestane jen tak samo sebou.

 

Zakládací listina

Výpis z obchodního rejstříku

 

 

Obecně prospěšná společnost OPONA je financována z příspěvků státní správy a samosprávy, z fondů EU, z nadací, ze získaných darů a podobně. Podrobné informace o financování lze vyčíst z výročních zpráv.

Aktuální projekty

TÝDEN SVOBODY 2013

3. ročník a téma SVOBODA VOLBY. Zapojte se od 17. do 23. června v Praze.

Více zde >>

Sedemnásty November

Oslava výročí začátku sametové revoluce v režii naší společnosti již po čtvrté. Přijďte do Rock Café tentokrát na česko-slovenský večírek!

Více zde >>

TÝDEN SVOBODY 2012

2. ročník této akce se ponese ve znamení tématu SVOBODA SLOVA. Zapojte se od 18. do 24. června v Praze.

Více zde >>

Lucerna proti rasismu

Projekt inspirující se ve filmu Poslední let Petra Ginze. Připomíná, kam na začátku 20. století vedly předsudky společnosti a hledání viníků za hospod...

Více zde >>

Partneři

 

 

 

 

 

 

a další partneři uvedeni u jednotlivých projektů.